Garantované parametry kvality – ruční výroba GLASFABRIK KVĚTNÁ s.r.o, Květná 1794

Specifikace

přípustné odchylky v kvalitě

rozměry a rozdíly

základní rozměry podle schváleného výkresu:
výrobky s výškou / průměrem do 150mm – v rámci limitu +/- 2 mm

výrobky s výškou / průměrem nad 150mm – v rámci limitu +/- 3 mm
rozdíl v tloušťce (síle) dna: +/- 1 mm pro výrobky s průměrem do 100mm, +/- 2 mm s průměrem nad 100mm průměr štýlku +/- 1 mm, tloušťka dýnka +/- 1 mm
rozdíl v síle stěny skla na jednom výrobku (na horním okraji) +/- 1,5 mm
akceptovatelná eliptičnost (ovalita) +/- 2mm

tvar výrobu

podle schválených výkresů nebo referenčních vzorků

    Horní okraj v šíři 20mm                                                                        Tělo/ povrch výrobku                                                            Dno/spodní část

kvalita skloviny

bubliny/ puchýře

malé výrobky
do 150 mm

1 malá bublina (do velikosti 1mm) je akceptovatelná

1 malá bublina (do 1mm),
1 střední bublina (do 2mm) akceptovatelné (ne ve shluku)

1 malá bublina (do 1mm)
1 střední bublina (do 2mm) akceptovatelné (ne ve shluku)

velké výrobky
nad 150 mm

1 malá bublina (do velikosti 1mm) je akceptovatelná

2 malé bubliny (do 2 mm)
1 střední bublina (do 3 mm) akceptovatelné (ne ve shluku)

2 malé bubliny (do 2mm)
1 střední bublina (do size 3mm) akceptovatelné (ne ve shluku)

šlíra / vinty

Jedna slabá šlíra / vinta je přijatelná (viditelná na vzdálenost 1 m). Šlíra by neměla ohraničovat výrobek, ani rušit jeho vzhled. Standardní minimální tloušťka skla výrobků je 1 mm. Pokud zákazník požaduje výrobky s tloušťkou skla pod 1mm, sklárna je může vyrobit, ale bez záruky.
To znamená, že neodpovídá za případný lom při dopravě, manipulaci a také při používání koncovým zákazníkem. Při případném zranění při rozbití výrobku nelze vymáhat náhradu škody po GLASFABRIK KVĚTNÁ s.r.o.

Nutno také podotknout, že při tloušťce skla pod 1 mm nelze dodržet správnou techniku foukání a tvarování. Protože sklovina není řádně zpracovaná, může být viditelná struktura skla a tím tedy viditelné nedokonalosti jako vindy, překlady skla nebo jemná medovina (vlásečnice). Rádi bychom na tuto skutečnost upozornili před zahájením výroby takové zakázky.

bílý kámen/neprotaveniny

neakceptovatelné                                                                                            neakceptovatelné                                                                       neakceptovatelné

železo

neakceptovatelné                                                                                           pouze malý kousek (max.vel. 1mm)                                        pouze malý kousek (max.vel.1mm)

barevná sklovina

Specificace barev dle vzorkovnice GLASFABRIK KVĚTNÁ s.r.o.
S ohledem na techniku výroby jsou dovoleny jemné rozdíly v barevných odstínech, protože jsme závislí na dodávaných surovinách,
také jemné odstíny barev mezí různými výrobky jsou akceptovatelné.

tvarování

stopy od forem a nástrojů

jemné stopy(ráfy)od forem/nástrojů jsou akceptovány, ale jen částečně (max.1/3 průměru výrobku)

jemné stopy(ráfy)od forem/nástrojů jsou akceptovány, ale jen částečně (max.1/3 průměru výrobku)

viditelnější stopy od forem/nářadí mohou být zespodu výrobku

zvlněný povrch

neakceptovatelné

pouze mírně, spíše jako optika                                               je neakceptovatelné, povoleno pro větší výrobky

stabilní dýnko/ dno

N.A.

N.A.

mělo by být rovné, povoleno pouze mírně houpavé (max. 0,3 mm), pokud je více, dno je broušeno a jemně vyleštěno

prasklý, rozbitý výrobek

není dovoleno

není dovoleno

není dovoleno

opracování/ dekorace

horní okraj

rovný okraj, zaoblená hrana, správně zabroušený a jemně vyleštěný, ostré nebo vyštípnuté hrany nejsou akceptovatelné

N.A.

N.A.

manipulační škráby

všeobecně nejsou akceptovány, pouze velmi jemné, v maximální délce 4mm mohou být povoleny (max. 2 kusy na výrobku)

přilepené střípky na skle

neakceptovatelné

neakceptovatelné

neakceptovatelné

nečistoty/zapálená špína

neakceptovatelné

neakceptovatelné

neakceptovatelné

pískované logo

N.A.

správný tvar a umístění, viditené a čitelné, bez zbytků písku

správný tvar a umístění, viditelné a čitelné (zeshora nebo zespoda)

malování zlatem/ platinou

Ráfky na okraji nebo v těle mohou být mírně nerovné, tloušťka v rámci limitu +/- 0,5mm,
ornamenty nebo jiné motivy mohou mít jen mírně nerovné okraje, tak aby nerušily vzhled výrobku.

Několik dírek ve zlatě (do 0,1 mm) v malované části je přípustných.

ráfky na dýnku mohou být mírně nerovné tloušťka v rámci limitu +/- 0,5 mm
několik dírek ve zlatě (do 0,1 mm) v malované části jsou přípustné

Panto, Diaryt, rytí

Ornamenty nebo jiné motivy jsou prováděny podle schválených předloh nějaké nedostatky v dekoru jsou možné:

chybějící místa (v délce do 1mm), 2 – 3kusy na výrobku
jemné rozdíly v síle a hloubce rýhy, tak aby nerušily vzhled výrobku.

stříkané barvy

Odstíny barev jsou možné podle Pantone vzorkovnice.
Barevný povrch by měl být hladký, bez hrubých míst, jemná krupice nebo shluk barvy je akceptován na obtížných tvarech výrobku.
Jemné rozdíly barevných odstínů nebo kladívkový (pomerančový) povrch je akceptovatelný pokud neruší vzhled.

pnutí, chlazení

Všechny výrobky jsou správně přechlazené a bez pnutí, kontrolováno polaroskopem nebo diamantovým řezákem.

POZNÁMKY:
Dekorované výrobky (zlatem, platinou, stříkané barvou) se nesmí mýt v myčce na nádobí.
Všechny dekorované výrobky musí být skladovány v suchu (speciálně zlato může korodovat, pokud zůstává ve vlhku). Ceny se kalkulují na základě standardu kvality, veškeré reklamace v rámci tohoto standardu jsou neoprávněné.

Jiná kvalita je možná dle přání zákazníka – s přepracovanou cenovou kalkulací.

Vypracoval:

GLASFABRIK KVĚTNÁ s.r.o.

nám. Em. Zahna 1151

Květná

687 66 Strání

IČO: 29283477
DIČ: CZ29283477